Keutamaan dan Amalan di Bulan Dzulhijjah

Berdasarkan hadits-hadits shahih, bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan tersendiri, diantara keutamaan dan amalan-amalan pada bulan Dzulhijjah sebagai berikut:

1. Allah bersumpah dengan 10 Hari dibulan Dzulhijjah (QS. Al Fajr: 2)

2. Ibnu Abbas berkata: Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah (QS. Al Fajr: 2), bersumpah dengan hari qurban dan hari Arafah (QS. Al Fajr: 3).

3. Beramal shaleh di 10 hari bulan Dzulhijah lebih baik dari jihad
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda: “Tiada amal shaleh yang dilakukan di 10 hari (Dzulhijah) lebih dicintai Allah Swt melainkan 10 hari ini. Para shahabat bertanya: Walaupun jihad di jalan Allah? Rasul menjawab: Ya, walaupun jihad di jalan Allah. Lantas Rasul menambahkan, kecuali seseorang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tiada kembali lagi (mati syahid).”

4. Perbanyak Dzikir, takbir dan tahmid
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda: “Tiada hari-hari yang paling utama dan tiada amalan yang paling dicintai Allah Swt melainkan hari-hari ini (10 hari Dzulhijjah), maka perbayaklah tahlil dan takbir karena sesungguhnya hari-hari tersebut merupakan hari-hari tahlil, takbir dan dzikir. Sesungguhnya shaum diantara hari itu, pahalanya sama dengan shaum selama satu tahun, dan yang beramal di hari-hari tersebut pahalanya dilipatgandakan hingga 600 kali lipat.”

5. Pahalanya sebanding dengan malam lailatul qadar
Dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “Tiada hari-hari beramal di dunia ini yang lebih dicintai Allah Swt, melainkan beribadah pada 10 hari tersebut (10 hari Dzulhijjah), shaum sehari sebanding dengan shaum satu tahun, qiyamul lail satu kali sebanding dengan malam lailatul qadar.”

6. Shaum Arafah bagi yang tidak melaksanakan haji di tanah suci
Dari Abi Qatadah al Anshari, sesungguhnya Rasul Saw bersabda: “Beliau ditanya tentang shaum Arafah, lantas beliau menjawab: (shaum Arafah) menghapus dosa satu tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang.”

7. Melaksanakan shalat Idul Addha (10 Dzulhijjah) (QS. Al Kautsar: 2)

8. Menyembelih Hewan Qurban (10 Dzulhijjah) (QS. Al Kautsar: 2)

9. Idul Akbar (10 Dzulhijjah)
Salman Al Farisi berkata: “Bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira ….”
Dari ‘Ashim dari Syaqiq: “Rasulullah Saw bertakbir setelah shalat shubuh, tidak berhenti hingga shalat Idul Addha, dan berlanjut di hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) hingga setelah Ashar Rasul bertakbir.”

10. Menyembelih Hewan Qurban di hari Tasyriq
Menyembelih hewan qurban tidak hanya tanggal 10 Dzulhijjah, namun boleh juga pada hari tasyriq, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Rasulullah Saw bersabda: “Hari Tasyriq adalah hari untuk menyembelih hewan qurban” (HR. Baihaqi)

Inilah diantara keutamaan dan amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah bersama para shahabat beliau di bulan Dzulhijjah. Semoga kita diberi kemudahan untuk meneladani mereka. Amien

Sumber: Disarikan dari Kitab “Fadhail al Auqat” (Keutamaan Waktu) karya Imam Baihaqi

Silahkan tulis komentar Anda disini!

Your email address will not be published. Required fields are marked *