Tadabur Al-Quran Tafsir Surat Al-Humazah, Balasan Pengumpat dan Pencela!

Alhamdulillah kembali bisa berbagi dalam kajian tematik. Tadabur Al-Quran Tafsir Surat Al-Humazah, dengan judul “Balasan Pengumpat dan Pencela!” kajian tematik KPP Pratama Subang. Semoga Bermanfaat!

kompilasi_tafsir_juz30

Surat Al Humazah Surat ini terdiri dari sembilan ayat, 33 kata, 134 huruf dan merupakan Surat Makkiyah. Ia merupakan surat ke-31 yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Yakni setelah surat Al Qiyamah, sebelum surat Al Mursalat.

Dinamakan surat Al Humazah yang berarti pengumpat. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini.(الهمزة) adalah surat ke-104 dalam Al Quran.Nama lainnya adalah Surat Al Huthamah, yang disebutkan pada ayat 4 dan 5. Artinya adalah neraka yang menghancurkan.

Secara umum, surat ini menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi dakwah pada masa awal. Namun realitas ini juga sering terulang di setiap zaman. Yakni adanya manusia-manusia yang kerdil jiwanya. Terkungkung dalam kekuasaan harta hingga menempatkannya di atas segala. Tertipu dengan harta yang ia kumpulkan hingga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian ia pun suka mengumpat dan mencela.

Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah

Asbabun Nuzul Surat Al Humazah dijelaskan oleh Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir. Muqatil mengatakan, surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia selalu menggunjing Rasulullah ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau.

Tak hanya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga melakukan itu. Karenanya Muhammad bin Ishak dan Suhaili menyebut asbabun nuzul Surat Al Humazah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf.

Abu Hayyan menyebut nama lebih banyak. “Surat ini turun mengenai Akhnas bin Syariq, Ash bin Wail, Jaamil bin Mu’ammar, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Itu beberapa pendapat yang ada. Mungkin juga surat ini turun mengenai mereka semua. Dengan demikian, secara umum surat ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat ini.”

Bagaimana siksaan dan balasan bagi para pengumpat, pencela dan pencaci maki yang dijelaskan dalam surat Al-Humazah ini, dan apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil?

Download Materinya: Tadabur Al-Quran Tafsir Surat Al-Humazah, Balasan Pengumpat dan Pencela! KLIK DISINI

Baca Juga: Tadabur Al-Quran Tafsir Surat Al-Fil, Ka’bah Selalu Dijaga Allah!

Silahkan tulis komentar Anda disini!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kompilasi_tafsir_juz30